Entre les avaries més freqüents que hem de solucionar en el Servei Tècnic Muñoz estan sens dubte les fallades en el sistema de calefacció, problemes que en molts casos només es poden solucionar amb la substitució de peces que s’han vist danyades o que venien de sèrie defectuoses . És el cas dels problemes en els fusibles per falta de manteniment, una avaria molt característica que es dóna quan la placa està rebent alimentació però no funciona. Per reparar aquest problema, cal treure les safates de degoteig i identificar el conjunt de l’fusible i substituir-lo per un de nou.

Un altre problema que podem solucionar és la fallada en la font de calor, que per cert no és fàcil de reparar. Per a aquest tipus de treballs el primer que faran els nostres professionals és comprovar el cable d’alimentació i l’endoll, per després provar amb un voltímetre si la lectura és extremadament alta, per sobre de 125 volts, i en aquest cas l’element estarà danyat i necessita ser reemplaçat.

Finalment, també es poden donar problemes menys freqüents com que la placa no calenta, en aquest cas pot ser degut a que la unitat no estigui rebent alimentació adequada de 220 volts de corrent alterna.