Propietat web

En compliment de la Llei 7/1996, de 15 de gener TÍTOL III Capítol II i d’acord amb l’exigència de l’article 40 de l’esmentada Llei. SAT Muñoz informa de les següents dades; SAT Muñoz és titular del website https://satmunoz.com amb CIF B66854936 i domicili fiscal Avinguda Francesc Macià i Llussà, 263 08402 Granollers Barcelona i raó social Avinguda Francesc Macià i Llussà, 263 08402 Granollers Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@satg.cat

Usuari i Règim de Responsabilitats

La navegació, accés i ús pel website de SAT Muñoz confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de SAT Muñoz, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web de SAT Muñoz proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per SAT Muñoz per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per SAT Muñoz contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de el mateix funcionament del website.

Política d’enllaços i Exempcions de Responsabilitat

SAT Muñoz no es fa responsable de l’contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

SAT Muñoz declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, SAT Muñoz no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

SAT Muñoz es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts del website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Reserva de Galetes

SAT Muñoz es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, SAT Muñoz informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. Podem dipositar en el seu ordinador cookies, web Beacons, galetes de Flash i altres elements tecnològics, i accedir-hi. A l’utilitzar el lloc de https://satmunoz.com dóna el seu consentiment a l’ús de cookies.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la website de SAT Muñoz no serà preceptiva la instal·lació de cookies, tots els navegadors moderns permeten canviar la configuració de Galetes. Aquests ajustaments normalment es troba en les `opciones’ o` Preferencias’ de el menú del seu navegador. Així mateix, pot configurar el seu navegador o el seu gestor de correu electrònic, així com instal·lar complements gratuïts per evitar que es descarreguin els Web Bugs a l’obrir un correu electrònic.

Les cookies són petites quantitats d’informació emmagatzemades en arxius en el navegador del seu ordinador. Un determinat lloc web únicament pot tenir accés a les galetes que aquest lloc web en particular hagi guardat al seu ordinador.

Per exemple, si l’empresa “Fulanito de tal” guarda una galeta al seu navegador, Fulanito pot accedir a la seva pròpia galeta, però no a la d’una altra empresa.

https://satmunoz.com utilitza cookies per als següents fins:

– Ajudar-nos a reconèixer el seu navegador com associat a un visitant previ i guardar i recordar qualsevol preferència que pogués haver-se establert mentre el seu navegador visitava el Lloc. Per exemple, podem guardar la seva informació d’inici de sessió de manera que no hagi d’iniciar sessió cada vegada que visiti el Lloc;

– Ajudar-nos a personalitzar el contingut i els anuncis que veu quan visita el Lloc

– Ajudar-nos a mesurar i investigar l’efectivitat del nostre contingut interactiu en línia, les nostres funcionalitats, els nostres anuncis i altres comunicacions; i fer un seguiment de l’anàlisi i utilització de el lloc, i millorar els serveis de l’ofert.

Serveis de Contractació per Internet

Certs continguts del website de SAT Muñoz contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l’efecte per SAT Muñoz

Protecció de Dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, SAT Muñoz informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de SAT Muñoz amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, SAT Muñoz informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça SAT Muñoz; Avinguda Francesc Macià i Llussà, 263 08402 Granollers Barcelona.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Propietat Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a SAT Muñoz Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de SAT Muñoz.

Accions Legals, Legislació Aplicable i Jurisdicció

SAT Muñoz es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i SAT Muñoz es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i SAT Muñoz, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Granollers.