Enviaments i termini de lliurament

L’enviament de l’material es realitzarà en un període de 2-3 dies (màxim) un cop confirmat el pagament de la mateixa i sempre que el material estigui disponible en estoc. En cas contrari serà notificat a el client indicant-li el temps de demora i / o alguna alternativa a aquest producte si n’hi ha i donant la possibilitat de cancel·lació sense perjudici dels seus interessos ia la devolució total o parcial de l’import corresponent.

Recordeu que a les comandes abonats per Transferència bancària la seva comanda es processarà quan es rebi el pagament.
Quan es paga mitjançant Targeta de crèdit o Paypal la confirmació de l’pagament és immediata.

El lliurament es considerarà realitzada en el moment en què el transportista hagi lliurat el paquet o paquets a el client i aquest hagi signat el document de recepció de lliurament.

Totes les comandes que expedim van assegurats, correspon a el client verificar els productes a la recepció i exposar totes les anomalies en el document de recepció de lliurament o comunicar-nos la incidència abans que transcorrin 24 hores des de la recepció de la mateixa

Confidencialitat

En https://satmunoz.com/ hem adoptat totes les mesures necessàries per garantir la màxima seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal.

Per navegar per https://satmunoz.com/ no necessita subministrar cap dada personal. Pot per tant, fer una visita totalment anònima.
Solament en el moment de realitzar una compra demanarem la teva adreça de correu electrònic i les dades de facturació i enviament.
https://satmunoz.com/ fa servir cookies per mantenir tota l’operativa de comerç electrònic durant la teva visita. La informació emmagatzemada en aquestes cookies no fa referència a cap dada de caràcter personal i es destrueix un cop acabada la visita.

Les dades recollides en el moment de realitzar la compra, són incorporades a la nostra base de dades i s’utilitzen exclusivament per personalitzar les seves posteriors visites a https://satmunoz.com/ i per poder facturar i enviar els productes que ens hagi sol·licitat , així com per enviar informació sobre ofertes i serveis que puguin resultar-te d’interès.

En cap cas aquestes dades seran cedides a terceres empreses alienes a https://satmunoz.com/ l.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LORTAD), podràs en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, simplement enviant-nos un correu electrònic a : info@satg.cat
En https://satmunoz.com/ hem adoptat totes les mesures necessàries per garantir la màxima seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal.

Devolucions, canvis i garantia

La Botiga Online acceptés la devolució de l’material rebut en els següents casos:
El material enviat als el client ha arribat trencat, danyat o en males condicions. En aquests casos, https://satmunoz.com/ .es es farà càrrec de les despeses d’enviament i / o recollida en el domicili de el client i de reposar-, SENSE càrrecs addicionals. El client està obligat a revisar el material rebut amb l’objecte de verificar que el material rebut està en bones condicions i no es donen les circumstàncies descrites en aquest apartat, en cas contrari, el client està obligat a comunicar les anomalies observades en un termini màxim de 24 hores des de la signatura de les còpies de l’albarà de recollida. La manca d’aquesta comunicació en cas d’anomalia en el termini previst eximirà la Botiga Online de qualsevol responsabilitat en el material rebut pel client.

El material enviat als el client no és el sol·licitat. El client ha de comunicar la incidència a la Botiga Online en un termini no superior a 5 dies hàbils des de la signatura de l’albarà de lliurament. En aquest cas, la Botiga Online es farà càrrec de les despeses d’enviament i / o recollida en el domicili de el client i de reposar pel producte o productes correctes, SENSE càrrecs addicionals. El client haurà de retornar el material erroni en el mateix estat en què es lliuro, amb el seu embalatge original intacte i per tant en perfecte estat per a la venda.

El client ha rebut la seva comanda correctament i desitja tornar-lo. En aquest cas el client ha de comunicar a la Botiga Online seva intenció de tornar la comanda en un termini màxim de 7 dies hàbils des de la signatura de l’albarà de lliurament. El client accepta la renúncia a aquest dret de devolució en cas que transcorrin més de 7 dies hàbils des de la signatura de l’albarà de lliurament. El client tornarà el material en el mateix estat en què es va lliurar i sense instal·lar ni haver estat usat de cap manera, amb el seu embalatge original i per tant en perfecte estat per a la venda. https://satmunoz.com/ reemborsarà l’import de la comanda pagat pel client en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la recepció novament de l’material al magatzem que designi La Botiga Online. Si el motiu de la devolució és que la comanda no el satisfà, li reemborsarem l’import mitjançant un bo per l’import de la seva compra per comprar de nou a la botiga en línia, en aquest cas les despeses d’enviament ni les despeses de devolució seran descomptats .
Tots els nostres productes estan garantits en 6 mesos per a qualsevol defecte de fabricació.

La garantia queda invalidada en cas que es doni alguna de les següents circumstàncies:
– Cops i / o trencaments causades per un mal ús.
– No atenir-se a les instruccions d’ús i maneig.
– Instal·lacions defectuoses i / o errors d’instal·lació.
– Instal·lació i / o connexió d’elements perifèrics no compatibles amb el producte.
– Tensió d’alimentació incorrecta.
– Manipulació per personal diferent de l’Servició Tècnic de fabricant, o manipulació de qualsevol precinte o etiqueta d’identificació / control.
– Danys deguts a fenòmens o catàstrofes naturals com tempestes, inundacions, llamps, terratrèmols, incendis, etc …, afectin o no a l’subministrament elèctric.
Mètodes de pagament, preus i promocions
– Els preus publicats són vàlids excepte error tipogràfic o fi de la promoció.
– El I.V.A està inclòs.
– Les despeses d’enviament són a càrrec de client.
La forma de pagament serà de les tres maneres següents:
-Transferència bancària.
-Pagament segur amb targeta de crèdit.
-Paypal